Kroje na mieru

Šitie kroja je delikátna záležitosť. V našom prípade platí, že sa vždy snažíme vyhotoviť čo najvernejšiu kópiu pôvodného kroja, a to celkom bez kompromisov. Na to treba zabezpečiť materiály, doplnky a zároveň sa treba držať pôvodných techník, ako i strihov. Šijeme obyčajne na mieru, hoci to nie je podmienka. Treba preto počítať aj s časovou náročnosťou. Každý typ kroja má svoje špecifiká a nebudeme nikoho zavádzať, že dokážeme všetko. Starí majstri už bohužiaľ pomreli a ich znalosti zachytil málokto. Z našich rúk vzišli predovšetkým mužské kroje zo Záhoria - nohavice, ručníky, košele, haliny...

Uvádzame pár referencií.

- FS Závodzan

- FSk Lanšper

- kroje pre Moravský Svätý Ján (súkromne)

- FS Lábjan

.....

Prihlásenie